Elsat na stabilnym przychodzie

Sieć kablowa Elsat z Rudy Śląskiej opublikowała sprawozdanie za 2019 r.

W tym okresie spółka zanotowała 12,2 mln zł przychodów, 800 tys. zł zysku operacyjnego oraz 600 tys. zł zysku netto. W porównaniu do poprzedniego roku spółka zanotowała minimalny spadek przychodów oraz poprawę wyników finansowych.

Uzyskała to dzięki obniżce kosztów, między innymi – co do 2020 r. nie było typowe – kosztów świadczeń pracowniczych.

Na koniec 2019 r. liczba zatrudnionych w Elsacie wynosiła 28 osób.

Elsat tworzy grupę kapitałową ze spółką Sileman. Udzielił jej w 2018 r. jeszcze nie spłaconych pożyczek w wysokości 1,4 mln zł. Elsat jest spółką w zasadzie niezadłużoną – nie wykazuje zobowiązań długoterminowych.

Raport Silemana za 2019 r. nie jest jeszcze dostępny. Grupa operuje w kilku miejscowościach Górnego Śląska. Jak sama podaje w serwisie internetowym, obsługuje 15 tys. abonentów.