REKLAMA

Elsat przejął aktywa B2C Silemana

W aktach rejestrowych można odnaleźć informacje o zmianach udziałów w sieci kablowej Elsat, jakie wynikły z wniesienia części majątku powiązanego kapitałowo Silemanem. Kwerenda wskazuje, że połączenie dokonane został w okresie wakacji.

Operację przeprowadzono w formule podziału Silemana i wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa do Elsatu. W efekcie formalnie oba podmioty nadal istnieją nie rynku. Do Elsatu wniesione zostały aktywa w postaci m.in. infrastruktury sieci telekomunikacyjnych w Rudzie Śląskiej i Bytomiu, urządzenia abonenckie i około 12 tys. umów z klientami. Z uzasadnienia podziału wynika, że w Silemanie pozostała działalność związana z budową sieci, a także usługi B2B i – jak się wydaje – przynajmniej część aktywów sieciowych.

Partnerem działu jest:

– Zarządy [spółek] twierdzą (…), że reorganizacja – a w szczególności koncentracja zasobów Spółki Dzielonej [Sileman] i Spółki Przejmującej [Elsat] na pozyskiwaniu klientów odpowiednio z rynku B2B i B2C – powinna długoterminowo przynieść korzystny efekt w postaci umocnienia pozycji spółek na rynku – czytamy w uzasadnieniu podziału.

Na potrzeby planu podziału wartość majątku Silemana wyceniona została na niecałe 14 mln zł.

Majątek Silemana został wniesiony do Elsat w zamian za udziały tej ostatniej spółki, które objęli udziałowcy Silemana (właścicielami obu spółek są członkowie dwóch rodzin).

W 2020 r. Elsat miał 12 mln zł przychodów, 672 tys. zł zysku operacyjnego i 571 tys. zysku netto. W tym samym czasie Sileman zanotował ponad 13 mln zł ze sprzedaży, 427 tys. zł zysku operacyjnego i 303 tys. zł zysku netto.

Plan podziału przez wydzielenie uzgodniony pomiędzy SILEMAN Sp. z o.o. a ELSAT Sp. z o.o. (ZIP)