Emitel ma dyrektor marketingu

– 1 września Agnieszka Sobucka objęła stanowisko Dyrektora Biura Marketingu i Komunikacji Emitela (...) – podała dzisiaj spółka. – [Agnieszka Sobucka] w spółce pracuje od grudnia 2019 r. – początkowo jako menedżer ds. komunikacji oraz rzecznik prasowy, a od kwietnia br. jako p. o. Dyrektora Biura Marketingu i Komunikacji.

Agnieszka Sobucka ma 22 lat doświadczenia w obszarze komunikacji i public relations. Przed dołączeniem do Emitela przez ponad dwa lata pracowała w spółce PGE EJ 1 (obecnie Polskie Elektrownie Jądrowe). Pracowała także dla takich ubezpieczycieli jak Allianz, Gothaer (obecnie Wiener), Aegon, czy PZU.

Jest absolwentką public relations na Wyższej Szkole Komunikowania i Mediów Społecznych im. Jerzego Giedroycia.

Ostatnio ukończyła studia podyplomowe w Akademii Leona Koźmińskiego w obszarze CSR - Cele Zrównoważonego Rozwoju w strategii firmy. Jest też absolwentką studiów podyplomowych z zakresu przywództwa i komunikacji społecznej w Instytucie Organizacji i Zarządzania, Wydziału Cybernetyki w Wojskowej Akademii Technicznej.