REKLAMA

Emitel szuka refinansowania długu?

Takie informacje podaje serwis TMT Finance, powołujący się na swoje nieoficjalne źródła. Według jego informacji, operator polskiej sieci radiodyfuzyjnej poszuka przede wszystkim środków na refinansowanie zadłużenia, wynikające z kosztów jego przejęcia przez aktualnego właściciela – fundusz Alinda Capital. Niewykluczone – jak utrzymuje TMT Finance – że Emitel poszuka również kapitału na rozwój.

Na koniec 2014 r. (za ten rok dostępne są dane finansowe operatora) zobowiązania długoterminowe Emitela wynosiły 3,348 mld zł. Koszty finansowe za ten rok wyniosły 333,5 mln zł.

Poziom zadłużenia Emitela rósł stale od 2011 r., przy czym w 2014 r. spółka – jak można sądzić z bilansu – zamieniła blisko 800 mln zł krótkoterminowych pożyczek na zobowiązania długoterminowe. Niemniej koszty obsługi zadłużenia Emitela urosły od 2011 r. (107 mln zł) trzykrotnie.

Emitel ma zatem sporo do zaoszczędzenie na refinansowaniu zadłużenia. Że to może być opłacalne pokazuje ubiegłoroczna operacja refinansowania, jakiej dokonał Cyfrowy Polsat. Co prawda znacznie bardziej zadłużony, niż Emitel.

Trudno ocenić, na co spółka mogła by potrzebować dodatkowych środków. Jej główne projekty, to rozbudowa i modernizacja sieci nadawczej na potrzeby kolejnych multipleksów naziemnej telewizji cyfrowej (teraz Emitel czeka na komercjalizację 8. multipleksu DVB-T). Niemniej spółka od dawna rozważa różne projekty infrastrukturalne, jak np. zakup pasywnej infrastruktury sieci mobilnych, czy budowa stacjonanych sieci optycznych.

W 2014 r. Emitel miał 368 mln zł przychodów i 8,6 mln zł straty operacyjnej. Spółka nie podaje wysokości amortyzacji, ale biorąc pod uwagę jej potężne zasoby infrastrukturalne, należy podejrzewać, że wynik EBITDA był na plusie. Wynik netto spółki – z powodu kosztów finansowych – był oczywiście mocno ujemny (– 271 mln zł).