REKLAMA

Emitel wykorzysta LoRaWAN w systemie odczytu wodomierzy dla MPWiK we Wrocławiu

Emitel we współpracy z firmą Aiut, specjalizującą się w rozwiązaniach z dziedziny automatyki przemysłowej i elektryki, zbuduje  system zdalnego odczytywania parametrów z wodomierzy dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu z wykorzystaniem sieci LoRaWAN, którą zaprojektuje i zbuduje.

MPWiK we Wrocławiu wybrało do wdrożenia systemu odczytowego dla wodomierzy z modułami IoT konsorcjum, którego liderem jest Emitel. W ramach projektu powstanie sieć, która swoim zasięgiem obejmie cały Wrocław, a na licznikach wody zainstalowane zostaną specjalne urządzenia dostarczone przez Aiut, które umożliwią bezprzewodową komunikację. Emitel zapewni także utrzymanie i obsługę całego systemu dla MPWiK.

Aiut w projekcie odpowiada m.in. za dostarczenie modułów IoT oraz oprogramowania do zarządzania danymi, integrację systemów oraz model raportujący.

Cena brutto oferty Emitela z Aiut to blisko  43 mln zł, w tym  zamówienie podstawowe to prawie 38,4 mln zł, a opcja to 4,5 mln zł. Była to jedyna oferta złożona w przetargu.

Jak podkreśla Emitel, to jeden z największych miejskich projektów Internetu Rzeczy (IoT) w Polsce, który docelowo obejmować będzie nawet ponad 70 tys. liczników. Dostarczone rozwiązania zapewnią także rozszerzoną łączność z urządzeniami zlokalizowanymi w trudno dostępnych lokalizacjach, takimi jak głębokie studnie, czy też piwnice. Do realizacji projektu sieci Emitel zastosuje technologię LoRaWAN, która już wcześniej z powodzeniem była wykorzystywana przez spółkę przy wdrożeniach z zakresu IoT w innych miastach. Wdrożenie we Wrocławiu rozpocznie się już w maju br.

Emitel posiada 521 obiektów wysokościowych i telekomunikacyjnych w całej Polsce (stan na 31 grudnia 2020 r.). Wykorzystując swoją infrastrukturę oraz doświadczenie spółka od lat rozwija łączność na potrzeby IoT City na bazie technologii Long Range Radio. Dostępność takich rozwiązań ma na celu stymulowanie rozwoju usług na bazie sieci niskoenergetycznych w Polsce. LoRaWAN pozwala łączyć się oddalonym od siebie urządzeniom przy minimalnym wykorzystaniu energii.

– Zastosowanie technologii IoT w procesie monitorowania zużycia wody pozwala nie tylko rozliczać odbiorców z rzeczywistego zużycia w cyklu miesięcznym, ale przede wszystkim wpływa na ograniczenie strat wody i znaczną poprawę efektywności procesów zarządzania infrastrukturą. Przekłada się to na niższe koszty dla przedsiębiorstwa wodociągowego oraz konsumentów. Wdrażany przez nas system stacjonarny we Wrocławiu zapewni automatyczny odczyt codziennych wskazań liczników wody, bez konieczności odczytu objazdowego, jak to miało miejsce w starszej generacji systemów. Rozwiązanie pozwoli kontrolować rzeczywisty pobór wody i efektywnie planować jej zakup. Umożliwi też szybsze wykrywanie wycieków oraz awarii, redukując przy tym straty wody – mówi Marek Gabryś, prezes Aiut.

Emitel zauważa, że będzie to kolejne wdrożenie rozwiązań z zakresu smart city, przeprowadzone we Wrocławiu. Wcześniej Emitel i Urząd Miasta Wrocław przeprowadziły testowe wdrożenie systemu detekcji zajętości miejsc parkingowych. W ramach testów zamontowano sensory na parkingach czasowych, na których postój autokarów jest możliwy do 15 minut i na parkingach odstawczych, gdzie czas postoju jest nieograniczony. Projekt objął prawie połowę wszystkich dostępnych parkingów dla autokarów, zlokalizowanych w rejonie największych atrakcji turystycznych w centrum i okolicach wrocławskiego ZOO.