REKLAMA

Enea wybrała usługi GPRS od Orange

Enea Operator sp. z o.o. wprzetargu na świadczenie usługi transmisji danych za pośrednictwem kart SIM dla układów pomiarowo-rozliczeniowych oraz usługi APN, za najkorzystniejszą uznała ofertę złożoną przez Orange Polska. Całkowita końcowa wartość umowy (bez VAT) wynosi 4,715 mln zł.

Drugim operatorem uczestniczącym w przetargu był Polkomtel. Cena była jedynym kryterium branym pod uwagę przy udzielaniu zamówienia.

Usługa ma być świadczona w oparciu o dostarczone przez wykonawcę karty SIM i o usługę APN w 6 województwach: wielkopolskim, zachodniopomorskim, lubuskim, dolnośląskim, kujawsko-pomorskim i pomorskim.