REKLAMA

Enter T&T będzie mógł mieć sieć FTTH w kilku budynkach spółdzielni Cegielskiego w Poznaniu

Urząd Komunikacji Elektronicznej prowadzi konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla spółki Enter T&T, ISP z Poznania do nieruchomości i budynków znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej im. H. Cegielskiego w Poznaniu, w celu zapewnienia w nich usług telekomunikacyjnych. 

Operator w styczniu 2022 r. zwrócił się do spółdzielni z wnioskiem o dostęp do nieruchomości i budynków. Strony nie doszły do porozumienia i w październiku 2022 r. sprawa trafiła do UKE.

Enter T&T wnosił o umożliwienie mu:

  • budowy światłowodowych przyłączy do budynków;
  • budowę instalacji telekomunikacyjnych w budynkach za pomocą kabli światłowodowych w technologii FTTH;
  • umożliwienie wejścia na teren nieruchomości, w tym do budynków, w zakresie niezbędnym do korzystania z dostępu.

Spółdzielnia poinformowała regulatora, że Enter T&T może skorzystać z istniejących instalacji światłowodowych spółki Fiberhost (dawna Inea) oraz East and West. A Fiberhost, który posiada najwięcej infrastruktury telekomunikacyjnej na zasobach spółdzielni, zarówno przed rozpoczęciem budowy sieci światłowodowej, jak i w okresie późniejszym deklarował, że jest to sieć otwarta dla innych operatorów i w związku z tym nie będzie konieczności powielania światłowodów w budynkach
Spółdzielni. Zaznaczył też, że szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają Fiberhost  oraz East and West. 

UKE ustalił, że w zdecydowanej większości budynków spółdzielni rzeczywiście tak jest. Jednak było kilka też takich (np. przy ul. Górna Wilda 99, 101, 103 czy przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 251/7, 251/14, 251/36), w których istniejące tam instalacje telekomunikacyjne, nawet jeśli są przystosowane do dostarczania usług szerokopasmowego dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s,
to nie odpowiadają zapotrzebowaniu operatora ze względu na technologię świadczenia usług telekomunikacyjnych. I tam spółdzielnia ma obowiązek zapewnienia Enter T&T  dostępu polegającego na umożliwieniu wykonania instalacji telekomunikacyjnych B wykorzystujących kable światłowodowe jako medium transmisyjne.

Zgodnie więc z projektem decyzji Enter T&T  jest uprawniona do:

  1. wykonania przyłączy telekomunikacyjnych do budynków w technologii światłowodowej,
  2. wykonania instalacji telekomunikacyjnych w części budynków w technologii światłowodowej,
  3. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii elementów przyłączy i instalacji telekomunikacyjnych budynków, w zakresie niezbędnym do świadczenia usług telekomunikacyjnych,
  4. wstępu lub wjazdu na teren nieruchomości i do budynków, w celu wykonania czynności, o których mowa w pkt 1-3.