REKLAMA

Enter T&T nie jest w stanie skruszyć niechęci bydgoskich spółdzielni do jego inwestycji

Firma Enter T&T, ISP  z Poznania chciałby działać na szeroką skalę w Bydgoszczy. Konsekwentnie jednak tamtejsze spółdzielnie mieszkaniowie nie chcą mieć u siebie kolejnego operatora, z czym zgadza się z reguły też Urząd Komunikacji Elektronicznej.

Nie zniechęca to poznańskiego ISP, bo UKE ogłosił, że prowadzi na wniosek tego operatora kolejne konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu do nieruchomości i budynków położonych w Bydgoszczy, znajdujących się w zasobach Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Jedność” w celu zapewnienia w nich usług telekomunikacyjnych. 

W sumie chodzi o ok.100 bloków, gdzie poznański operator chciałby świadczyć usługi. W tej sprawie w lutym 2022 r. wystąpił on do spółdzielni z wnioskiem o zawarcie stosownej umowy udostępnienia nieruchomości i budynków.

Strony nie doszyły do porozumienia i w sierpniu 2022 r. Enter T&T skierował sprawę do UKE. We wniosku od regulatora wskazał, że jego celem jest:

  • doprowadzenie przyłączy telekomunikacyjnych aż do punktów styku w budynkach, a następnie ich utrzymanie, eksploatacja, przebudowa lub remont, 
  • wykonanie w budynkach instalacji światłowodowych, a następnie ich utrzymanie, eksploatacja, przebudowa lub remont, jeżeli budynki nie są wyposażone w dostępne instalacje światłowodowe, 
  • umożliwienie wejścia na teren nieruchomości i budynków i w zakresie niezbędnym do korzystania z dostępu.

W trakcie postępowania UKE ustalił jednak, że we wszystkich budynkach spółdzielni poza jednym  znajdują się już światłowodowe instalacje telekomunikacyjne pozwalające na świadczenie usług z przepustowością co najmniej 30 Mb/s, których właścicielami są: Orange Polska, Nexera, P4 (dawniej UPC) oraz Netia. Co więcej, każdy z nich zadeklarował, że poznański operator może je wykorzystać.

Jedynie w budynku przy ul. Szarych Szeregów 2D nie było instalacji telekomunikacyjnej przystosowanej do dostarczenia usług szerokopasmowego dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s wykonanej w technologii światłowodowej. I tam Enter T&T będzie mógł ewentualnie budować własną sieć.

W przypadku czterech budynków okazało się, że istnieją w nich wspólnoty mieszkaniowe i to z nimi Enter T&T winien czynić wszelkie uzgodnienia.

Zgodnie z projektem decyzji Enter T&T  jest uprawniony do:

  1. doprowadzenia przyłączy telekomunikacyjnych do budynków w technologii światłowodowej,
  2. wykonania światłowodowej instalacji telekomunikacyjnej w jednym budynku,
  3. utrzymania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii przyłączy telekomunikacyjnych i instalacji telekomunikacyjnej, w zakresie niezbędnym do świadczenia przez operatora usług telekomunikacyjnych,
  4. wstępu lub wjazdu na teren nieruchomości i do budynków, w celu wykonania czynności, o których mowa w pkt 1-3.