REKLAMA

EPIX szuka współpracy z RSS-ami

Przedstawiciele śląskiego punktu wymiany ruchu zachęcają operatorów telekomunikacyjnych w kraju, aby szukali dostępu do usług IX-a poprzez regionalne sieci szerokopasmowe (RSS). Takie apele padają w bezpośredniej komunikacji branży ISP.

W praktyce kierownictwu EPIX chodzi o nacisk na RSS, aby te budowały punkty styku z EPIX i zapewniły zasięg IX-a w nowych regionach kraju. Wymaga to zestawienia transmisji danych z RSS do głównych węzłów EPIX w Katowicach i Warszawie.

– Zakładamy, że dzięki temu moglibyśmy potencjalnie zyskać co najmniej kilkudziesięciu (a być może i znacznie więcej) nowych uczestników EPIX, a tym samym klientów dla RSS. To dotyczy głównie ISP, którzy są skazani na lokalny monopol operatora zasiedziałego. Same RSS-y nie są panaceum na taką sytuację, ponieważ nie mają kompletu potrzebnych usług i nie zawsze oferują atrakcyjne, bo regulowane, ceny. Możemy pomóc jednym i drugim – mówi Krzysztof Czuszek z zarządu Stowarzyszenia e-Południe, które kieruje EPIX.

Dzisiaj węzeł współpracuje z lubelską i dolnośląską regionalną siecią. Operator tej pierwszej sieci (Glenbrook Investments) jest również uczestnikiem EPIX. Dolnośląska Sieć Szerokopasmowa natomiast zadeklarowała niedawno zaoferowanie od września br. transmisji 1Gb/s do węzła EPIX w Katowicach (jesienią dostępna będzie również przepustowość 10 Gb/s).

Reszta sieci RSS nie pali się na razie do ramowej współpracy z węzłem.

Jak nas jednak poinformowano, sieć Comnet Multimedia korzysta od pewnego czasu z infrastruktury łódzkiej RSS, aby dotrzeć do łódzkiego węzła IX.LODZ.PL, z którego – po zasobach tego węzła – łączy się z warszawskim węzłem EPIX.