Ericsson będzie zarzadzać siecią UPC na Węgrzech

Ericsson podpisał umowę na usługi zarządzane (managed services) dla dostawcy telewizji kablowej, Internetu szerokopasmowego i telefonii, UPC Hungary. Kontrakt został zawarty na pięć lat i jest to pierwsza umowa o usługi zarządzane podpisana przez firmę Ericsson na Węgrzech.

W ramach pięcioletniego kontraktu, Ericsson przejmie całkowitą odpowiedzialność za konserwację sieci UPC w terenie i w siedzibie firmy oraz weźmie na siebie konserwację zapobiegawczą i naprawczą w sieciach UPC. Łącznie 220 pracowników zostanie oddelegowanych z UPC do Ericsson od 1 października 2015 r.

UPC Hungary świadczy uslugi telewizji kablowej, internetu szerokopasmowy i telfonii w ponad 200 miejscowościach w kraju. Obsługuje ponad 800 tys. gospodarstw domowych i przedsiębiorstw.