REKLAMA

Ericsson: COVID-19 pokazała znaczenie sieci komunikacyjnych

W końcu 2020 r. sieci komórkowe na świecie będą obsługiwały 190 mln subskrypcji 5G, a pięć lat później już 2,8 mld – przewiduje Ericsson w czerwcowej edycji raportu Ericsson Mobility Report.

Autorzy raportu szacują, że między końcem 2019 r., a końcem 2025 r. liczba subskrypcji mobilnych na świecie wzrośnie z 7,9 mld do 8,9 mld. Przewidują, że 4G szczyt popularności – 5,1 mld subskrypcji – osiągnie w 2022 r. Trzy lata później na LTE przypadać ma ok. 4,4 mld subskrypcji. W 2025 r. w zasięgu sieci 5G będzie mieszkać 55-65 proc. ludności świata (w 2019 r. – 5 proc.).

Według prognoz Ericssona, w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, w 2025 r., 5G będzie stanowiło ok. 27 proc. ogółu subskrypcji, a LTE – 66 proc. Wyższy udział 5G w ogólnej liczbie subskrypcji będzie w Europie Zachodniej (55 proc.), Azji Północno-Wschodniej (60 proc.) i Ameryce Północnej (74 proc.).

Jak podkreślono, pandemia COVID-19 w części krajów – głównie Europy i Ameryki Północnej – spowolniła procesy związane z budową i uruchomieniem sieci 5G, a w innych – przede wszystkim w Chinach – je przyspieszyła. To skłania autorów raportu do podniesienia tegorocznej prognozy rozwoju rynku. 

Ericsson zwraca też uwagę, że pandemia spowodowała wzrost ruchu w sieci – silniejszy w sieciach stacjonarnych niż mobilnych – a jednym z jej skutków było przeniesienie części ruchu biznesowego do domów, co ma związek z telepracą i nauką na odległość.

Z analiz szwedzkiego producenta sprzętu telekomunikacyjnego wynika, że w I kwartale 2020 r. transmisja danych w sieciach mobilnych wzrosła o 14 proc. w porównaniu z IV kwartałem 2019 r. Należy pamiętać, że związane z pandemią administracyjne ograniczenia w działalności firm i trybie życia obywateli w większości krajów zostały wprowadzone w drugiej połowie I kwartału (w marcu).

W ocenie Ericsson, w najbliższych latach nastąpi silny – ośmiokrotny do 53 EB miesięcznie w 2025 r. – wzrost ruchu generowanego przez użytkowników bezprzewodowych sieci stacjonarnych (FWA). W ocenie autorów raportu, wykorzystując technologię 4G i 5G, FWA jest efektywną kosztowo metoda dostarczania szybkiego internetu.

Według prognoz, sieci FWA za pięć lat będą obsługiwały 160 mln urządzeń końcowych i będą odpowiadały za 25 proc. całkowitego przesyłu danych w sieciach mobilnych. W 2019 r. FWA odpowiadało za 15 proc. przesyłu danych w sieciach mobilnych.

Ericsson zwraca uwagę, że jednym z efektów pandemii i izolacji społecznej jest wzrost znaczenia wideopołączeń. Różne formy wideo w 2019 r. odpowiadały za 63 proc. transmisji danych w sieciach mobilnych. W 2025 r. ma być to już 76 proc. Transmisja danych wzrośnie w tym czasie z 33 EB miesięcznie w 2019 r. do 164 EB miesięcznie w 2025 r.

REKLAMA