Ericsson: do 2027 r. 5G zdominuje rynek mobilny

5G stanie się najszybciej wdrożoną generacją technologii mobilnej w dotychczasowej historii, a do końca roku na świecie będzie  już 660 mln subskrypcji opartych na  tych łączach. Wzrost ten jest spowodowany przez przewidywane zapotrzebowanie w Chinach i Ameryce Północnej, wynikające częściowo przez obniżające się ceny urządzeń 5G – prognozuje Ericsson w swym Mobility Report z listopada 2021. 

W 3. kwartale 2021 roku na całym świecie przybyło netto 98 mln subskrypcji 5G, podczas gdy liczba nowych subskrypcji 4G wyniosła 48 mln. Ericsson szacuje się, że do końca 2021 roku sieci 5G będą docierać do ponad 2 mld ludzi.

Autorzy opracowania twierdza, że 5G jest na dobrej drodze, by do 2027 roku stać się dominującą technologią dostępu mobilnego  na świecie pod względem liczby subskrypcji. Oczekuje się, że do tego momentu aktywnych będzie 4,4 mld subskrypcji 5G, co będzie za około 50 proc. wszystkich subskrypcji mobilnych na cały świecie - obejmując 75 proc. populacji świata i przenosząc 62 proc. globalnego ruchu realizowanego przez smartfony.

Raport podaje tez, że Ww 3. kwartale 2021 roku transfer danych w sieci mobilnej wzrósł o 42 proc. rok do roku i wyniósł około 78 EB, z uwzględnieniem transferu generowanego przez usługi stałego dostępu bezprzewodowego (FWA). W trzecim kwartale wygenerowano większy mobilny transfer danych niż przez cały okres do końca 2016 roku. Nowe prognozy pokazują, że całkowity transfer danych w sieci mobilnej prawdopodobnie osiągnie 370 EB do końca 2027 roku.

Raport wskazuje również, że natura połączeń mobilnych bardzo szybko się zmienia, przyczyniając się do dalszego wzrostu transferu danych mobilnych. Szerokopasmowy internet rzeczy wyprzedził już 2G/3G jako segment zapewniający połączenia największej liczbie aplikacji internetu rzeczy. Do końca roku powinien on obsługiwać 47 proc. wszystkich komórkowych połączeń w ramach internetu rzeczy, w porównaniu z 37 proc. obsługiwanymi przez 2G/3G oraz 16 proc. przez technologie Massive IoT (NB-IoT i Cat-M).

Nowe prognozy potwierdzają znaczne przyspieszenie wdrażania rozwiązań massive IoT w nadchodzących latach, obejmujących zastosowania takie jak ubieralne urządzenia z kategorii e-zdrowia, śledzenie aktywów logistycznych, monitorowanie środowiska i inteligentne liczniki, a także inteligentne śledzenie produkcji i urządzenia monitorujące. Zgodnie z prognozami, przypadki wdrożenia Massive IoT do 2027 roku będą odpowiadać za 51 proc. wszystkich komórkowych połączeń internetu rzeczy.

Ericsson zwraca też uwagę, że firma swój pierwszy Mobility Raport opublikowała 10 lat temu w 2011 r. i od tamtego czasu odnotowała 300-krotny wzrost mobilnego transferu danych, a od 2011 roku przybyło 5,5 mld nowych użytkowników smartfonów. Wnioski z raportu wskazują na znacznie szybszy cykl życia technologii w przypadku urządzeń 5G – telefony 5G stanowią obecnie 23 proc. globalnego wolumenu, podczas gdy w analogicznym punkcie swojego cyklu życia telefony 4G stanowiły 8 proc. globalnego wolumenu.