REKLAMA

Ericsson już zaczął budowę sieci 5G na Politechnice Łódzkiej

Ericsson, Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy oraz Politechnika Łódzka zawarły umowę z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii – obecnie Ministerstwem Rozwoju, aby utworzyć tzw. Hub Innowacji Cyfrowej. Kluczowym elementem projektu jest budowa sieci 5G na terenie Kampusu Politechniki Łódzkiej, która już się zaczęła.

Na przedsięwzięcie wyasygnowana zostanie dotacja 8 mln zł w ramach ministerialnego programu „Przemysł 4.0”. 

Ericsson odpowiada w tym projekcie za budowę radiowej sieci dostępowej (RAN) w technologiach 4G i 5G. Firma dostarczy rozwiązania sieci rdzeniowej wraz z systemem zarządzania, a także zapewni utrzymanie infrastruktury. Wydzielona i niezależna sieć telekomunikacyjna, obejmie swoim zasięgiem kluczowe budynki kampusu Politechniki Łódzkiej. Budowa sieci rozpoczęła się już w listopadzie 2019 r., a jej uruchomienie planowane jest w drugim kwartale 2020 r.

Hub Innowacji Cyfrowej 5G będzie obsługiwać przedsiębiorców z sektora MŚP działających lub zainteresowanych działalnością w obszarze technologii 5G. Poza tym Hub 5G będzie pełnił rolę publicznego centrum innowacji, które połączy wszystkie podmioty w łańcuchu wartości technologii 5G. Podmiotami działającymi w ekosystemie 5G są dostawcy infrastruktury i technologii oraz operatorzy sieci i izby handlowe, organizacje badawcze, technologiczne i innowacyjne, a także placówki naukowe.

– Powołanie konsorcjum tworzącego Hub Innowacji Cyfrowej znacznie przybliża nas do realizacji ambitnego projektu, jakim jest zbudowanie pilotażowej sieci 5G na terenie kampusu Politechniki Łódzkiej –ocenia Sławomir Wiak, rektor Politechniki Łódzkiej.

Pilotażowa sieć 5G ma umożliwić przedsiębiorcom przygotowanie aplikacji dla nowych, innowacyjnych usług w dedykowanym środowisku testowym. Dopełnieniem całości ze strony Politechniki Łódzkiej jest budowa Centrum Kompetencji 5G i Portalu Informacyjno -Komunikacyjnego 5G.

Sieć Hubów Innowacji Cyfrowych stanowi element realizacji programu Komisji Europejskiej Cyfrowa Europa. Ma objąć możliwie najszerszy obszar Starego Kontynentu i przyczynić się do udostępnienia wiedzy technologicznej i zaplecza doświadczalnego z zakresu transformacji cyfrowej uczestnikom rynku. Usługi w zakresie testów i doświadczeń świadczone przez centra innowacji cyfrowych będą mogły obejmować także inne technologie prorozwojowe przyczyniające się do wdrożenia nowych rozwiązań. Dotacje na ich rozwój będą przyznawane bezpośrednio przez Komisję Europejską.