REKLAMA

Ericsson Mobility Report: już 1/4 populacji świata w zasięgu 5G

Do 2027 roku 60 proc globalnego ruchu danych w sieciach komórkowych będzie się odbywać w sieciach 5G – taką prognozę stawia najnowszy Ericsson Mobility Report.

Według prognoz z raportu, w 2027 roku 5G będzie stanowić: 82 proc. subskrypcji w Europie Zachodniej, 80 proc. w regionie  Zatoki Perskiej i 74 proc. w Azji Północno-Wschodniej. W Indiach, gdzie wdrożenia 5G jeszcze się nie rozpoczęły, oczekuje się, że 5G będzie stanowić prawie 40 proc. wszystkich subskrypcji do 2027 r.

W ujęciu globalnym przewiduje się, że 5G będzie stanowić prawie połowę wszystkich subskrypcji do  2027 r., przekraczając 4,4 mld subskrypcji.

Raport przewiduje również, że globalna liczba subskrypcji 5G osiągnie granicę miliarda do końca 2022 r.

Autorzy raportu obliczyli też, że  globalny ruch danych w sieci komórkowej podwoił się w ciągu ostatnich dwóch lat. Wzrost ruchu spowodowany był zwiększonym wykorzystaniem smartfonów i mobilnych łączy szerokopasmowych, a także cyfryzacją społeczeństwa i przemysłu. Najnowsze statystyki i prognozy podkreślają duży popyt na łączność danych i usługi cyfrowe, i oczekuje się, że to się utrzyma, pomimo globalnej pandemii Covid-19 i niepewności geopolitycznej. Co roku kilkaset milionów ludzi staje się nowymi abonentami mobilnego internetu szerokopasmowego.

Ericsson Mobility Report z czerwca 2022 r. potwierdza, że 5G skaluje się szybciej niż wszystkie poprzednie generacje technologii mobilnych. Około jedna czwarta światowej populacji ma obecnie dostęp do zasięgu 5G. Tylko w pierwszym kwartale 2022 r. dodano około 70 mln subskrypcji 5G. Według raportu, do 2027 r. około trzy czwarte światowej populacji będzie miało dostęp do 5G.

Autorzy opracowania odnotowują również coraz ważniejszą rolę, jaką odgrywa stały dostęp bezprzewodowy (FWA) w świadczeniu usług szerokopasmowych. Ericsson przewiduje, że w 2022 r. liczba połączeń FWA przekroczy 100 mln, a do 2027 r.  ma się podwoić, osiągając prawie 230 mln.