REKLAMA

Ericsson wygrał dwa przetargi w PGE na LTE450 i zgarnie blisko 180 mln zł

Aktualizacja 06.03.2023

Grupa PGE poinformowała o podpisaniu z Ericssonem umowy na dostawę i wdrożenie komponentów rdzeniowych CORE LTE450. Wykonawca po zrealizowaniu prac wdrożeniowych, zobowiązany jest do sierpnia 2030 r. świadczyć usługi gwarancji i wsparcia technicznego.

---------

PGE Systemy, spółka z Grupy PGE, poinformowała, że wybrała wykonawcę na realizację środowiska produkcyjnego i testowego sieci rdzeniowej CORE oraz komponentów sieci radiowej RAN w ramach budowy sieci łączności dla energetyki LTE450.

Oba postępowania przetargowe realizowane były w ramach Programu LTE 450. Pierwszy, ogłoszony w lutym 2022 roku dotyczył zakupu i wdrożenia dwóch odrębnych środowisk sieci rdzeniowej CORE LTE450 – produkcyjnego i testowego – umożliwiających kompleksowe świadczenie usługi transmisji danych dla urządzeń LTE. Drugi, ogłoszony w marcu, obejmował zakup i wdrożenie komponentów sieci radiowej RAN LTE450 wraz z usługą wsparcia technicznego. Zakup na oba zamówienia prowadzony był w ramach postępowania publicznego.

W obu postępowaniach wyłoniona została firma Ericsson, która złożyła niepodlegające odrzuceniu oferty, uzyskując najwyższą liczbę punktów na podstawie określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia kryteriów oceny ofert.

W pierwszym postępowaniu Ericsson wycenił swą ofertę na 116,8 mln zł  a w drugim opiewała ona na blisko 62,6 mln zł (w obu przypadkach sumy ogółem z uwzglęęnienim części opcyjnej).

W obu postępowaniach Ericsson konkurował z Nokią Solutions and Networks, której oferty były znacznie droższe – w pierwszym postępowaniu wycenione one bowiem zostały na ponad 165,1 mln zł, a w drugim na blisko 114 mln zł.