Za trzy lata połowa treści wideo konsumowana przez mobile

W 2020 r. 50 proc. treści wideo będzie oglądanych na urządzeniach mobilnych, z czego połowę będą stanowić smartfony – prognozuje firma Ericsson w ósmej edycję corocznego raportu ConsumerLab TV and Media.

Ericsson ConsumerLab szacuje, że wzrost popularności materiałów wideo na żądanie będzie nadal bardzo intensywny do 2020 r. oraz że dzięki usługom VOD oglądana będzie niemal połowa wszystkich treści.

Udział urządzeń mobilnych (tabletów, smartfonów i laptopów) w całkowitym czasie oglądania telewizji i materiałów wideo wyniesie 50 proc., co stanowi wzrost o 85 proc. od 2010 r., przy czym udział samych smartfonów wyniesie niemal 25 proc.(wzrost o prawie 160 proc. w porównaniu z 2010 r.).

Ponadto coraz większa liczba odbiorców będzie korzystać z technologii wirtualnej rzeczywistości – do 2020 r. jeden na trzech odbiorców będzie posiadać urządzenie VR.

Już obecnie czas oglądania treści w telewizji i materiałów wideo osiągnął rekordowo wysoki poziom 30 godzin tygodniowo. Składa się na niego czas aktywnego oglądania zaplanowanych programów w telewizji linearnej, treści na żywo i na żądanie za pośrednictwem internetu, treści pobranej z internetu i nagranej, a także treści na płytach DVD i Blu-ray.

Jednak blisko 60 proc. odbiorców obecnie preferuje oglądanie treści na żądanie zamiast zaplanowanych programów w telewizji linearnej, co stanowi wzrost o ok. 50 proc. od 2010 r.

Średnia liczba usług na żądanie, z których korzystali odbiorcy, zwiększyła się z 1,6 w 2012 r. do 3,8 na osobę w 2017 r. Dwóch na pięciu odbiorców obecnie korzysta z płatnych usług telewizji i materiałów wideo na żądanie, a niemal jedna trzecia (32 proc.) twierdzi, że zwiększy wydatki na treści udostępniane na żądanie w ciągu kolejnych 6–12 miesięcy. Możliwość przenoszenia usług (tzw. portability) staje się również coraz bardziej istotna, gdyż ponad jedna trzecia konsumentów wyraża chęć uzyskania dostępu do treści podczas pobytu za granicą.

Oglądanie treści na smartfonie również staje się coraz bardziej popularne – obecnie ok. 70 proc. odbiorców korzysta ze smartfona do oglądania materiałów wideo, co oznacza dwukrotny wzrost od 2012 r. Czas oglądania treści na smartfonach stanowi obecnie jedną piątą całkowitego czasu oglądania materiałów wideo i telewizji.

Najwięcej czasu w ciągu tygodnia na oglądanie poświęcają osoby w wieku 16–19 lat (33 godziny), co stanowi wzrost o niemal 10 godzin tygodniowo w porównaniu z 2010 r. Jednak ponad połowa odbiorców w tej grupie wiekowej ogląda treści na żądanie, przy czym przez ponad 60 proc. czasu spędzonego na oglądaniu telewizji i materiałów wideo korzystali oni z urządzeń mobilnych.

Wyniki analiz wykazują również, że odbiorcy mają większy dostęp do usług telewizji i wideo niż kiedykolwiek wcześniej, jednak średni czas spędzany na wyszukiwaniu treści wydłużył się o niemal jedną godzinę dziennie, co stanowi wzrost z 13 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem. Co więcej, jeden na ośmiu odbiorców uważa, że w przyszłości zagubi się w olbrzymiej ilości dostępnych treści.

REKLAMA