REKLAMA

Eroduje biznes Multimediów Polska

Multimedia Polska opublikowały raport kwartalny. Wynika z niego, że w III kw. operator miał 167 mln zł przychodów, 69,8 mln zł dodatniego wyniku EBITDA oraz 9,8 mln zł zysku netto. W ujęciu rocznym dwie pierwsze wartości spadły odpowiednio o 3,2 proc. i o 16 proc. Zysk netto natomiast zwiększył się o 151 proc.

Zarząd Multimediów zaznacza, że na wyniki finansowe wpływa sprzedaż segmentu usług energetycznych oraz dostawy gazu. Wyniki finansowe osłabia jednak także spadek sprzedaży usług podstawowych.

W III kw. operator stracił 8 tys. klientów, odłączył 2 tys. usług telefonicznych oraz 3 tys. usług szerokopasmowego dostępu. Zastanawiające jest, że w tym samym czasie Multimedia zanotowały aż 31 tys. nowych usług wideo. Przy czym operator ma dosyć szeroką definicję RGU wideo, do których należy zarówno cyfrowa i analogowa TV, IPTV, ale również pakiety premium, usługi VoD, czy webTV.

Warto jednak podkreślić, że wraz ze wzrostem RGU wideo rosną przychody z tego segmentu. 96,7 mln zł przychodów, jakie zanotowały Multimedia, to o 6,1 proc. więcej, niż w III kw. 2016 r. i 2,1 proc. więcej, niż w II kw. 2017 r.

Operator traci jednak na rynku szerokopasmowego dostępu, na którym jego narastające przychody za 9 miesięcy skurczyły się o 17 mln zł w porównaniu do 2016 r. Multimedia tłumaczą to konkurencją usług LTE. Ponadto operator dysponuje słabo zmodernizowaną siecią HFC skoro oferuje najwyższy pakiet tylko o przepływności 120 Mb/s.

– Fakt, że wciąż czekamy na decyzję UOKiK w sprawie przejęcia naszej grupy przez UPC Polska, nie ułatwia prowadzenia biznesu. Taka sytuacja hamuje rozwój firmy i w zasadzie uniemożliwia podejmowanie racjonalnych decyzji związanych z rozwojem technologicznym w celu zwiększania zakresu i jakości usług – mówi cytowany w komunikacie prasowym Andrzej Rogowski, prezes zarządu Multimediów Polska.

Prezentacja wyników Multimediów Polska za III kw. 2017 r.
Raport finansowy Multimediów Polska za III kw. 2017 r.