REKLAMA

Eugeniusz Grzybek odchodzi z zarządu Inei

Eugeniusz Grzybek (...) podjął decyzję o rezygnacji z pełnienia funkcji członka zarządu spółki. Pozostanie w niej jednak obecny, służąc wsparciem i wiedzą merytoryczną – poinformowała dzisiaj wielkopolska sieć kablowa.

Tym samym z aktywnego zarządzania wycofuje się ostatni menedżer, który budował grupę Inea.

Eugeniusz Grzybek jest związany z telekomunikacją od 1990 r. W latach 1997-2012 był prezesem zarządu spółki budowlano-integratorskiej HFC Systems (dzisiaj Fiber#1). Współtworzył Grupę Inea, będąc powiązanym z takimi podmiotami jak Telewizja Kablowa Poznań, KOMA, czy Internet Cable Provider. Od 2005 r. pełnił funkcję członka zarządu i dyrektora techniki Inea S.A. Był również mniejszościowym akcjonariuszem spółki. Uczestniczy dzisiaj we władzach różnych spółek zależnych Grupy Inea. Jest absolwentem Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji na Politechnice Poznańskiej.

Po jego rezygnacji zarząd Inea S.A. składa się z prezesa Michała Bartkowiaka, Marty Wojciechowskiej i Piotra Sujeckiego.