REKLAMA

Euronet też walczy z Rogowskim w Białymstoku

Urząd Komunikacji Elektronicznej prowadzi konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla firmy Euronet, ISP z Kleosina do nieruchomości w Białymstoku przy ul. Lipowej, gdzie przez spółkę Rogowski Development Nova wznoszony jest budynek w ramach inwestycji „Rezydencja Lipowa 41”.

Podlaski operator planował tam wykonanie własnego przyłącza światłowodowego do budynku oraz instalacji światłowodowej w technologii FTTH do lokali. Starania w tej sprawie rozpoczął u dewelopera w październiku 2018 r. Umowy ze spółką Rogowski Development Nova  nie udało mu się jednak zawrzeć i w marcu 2019 r. skierował sprawę do UKE.

Regulator ustalił, że budynek zostanie wyposażony w światłowodowe instalacje telekomunikacyjne, których właścicielami będą HomeNet Technologies oraz Koba. Mimo to UKE uznał, że umożliwienie Euronetowi wykonania instalacji telekomunikacyjnej w budynku stanowi realizację obowiązku wynikającego z megaustawy. Zapewnienie operatorowi dostępu do wznoszonego budynku, co do którego nie została jeszcze wydana decyzja o pozwolenie na użytkowanie, nie jest bowiem uzależnione od tego, czy sieć planują budować tam inni operatorzy. Oznacza to, że wszyscy zainteresowani przedsiębiorcy telekomunikacyjni powinni mieć zapewniony dostęp do będącego w trakcie budowy budynku i mieć szansę wykonania w nim własnej instalacji telekomunikacyjnej.

Zgodnie więc z projektem decyzji Euronet jest uprawniony do:

  • wykonania przyłącza telekomunikacyjnego do budynku,
  • wykonania instalacji telekomunikacyjnych budynku,
  • utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii elementów instalacji telekomunikacyjnej oraz przyłącza telekomunikacyjnego.