Europejscy operatorzy przetestują sieci z kwantowym szyfrowaniem

Komisja Europejska na początku września br. ogłosiła rozpoczęcie pilotażowego projektu OPENQKD, w ramach którego w kilku europejskich krajach będzie testowana infrastruktura komunikacji kwantowej. Inicjatywa ta ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa krytycznych aplikacji w telekomunikacji, opiece zdrowotnej, zakładach użyteczności publicznej i usługach rządowych.

W ramach pilotażu zostanie stworzona i przetestowana infrastruktura sieci komunikacyjnej z wbudowanym elementem kwantowym, wykorzystując QKD (Quantum Key Distribution) - ultra bezpieczną formę szyfrowania, zapewniającą bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa przesyłanym danym.

Projekt ten ma na celu położenie podwalin pod ogólnoeuropejską infrastrukturę komunikacji kwantowej, która będzie wykorzystywać zarówno łącza satelitarne, jak i naziemne. W ramach pilotażu będzie testowana interoperacyjność sprzętu dostarczanego przez różnych producentów.

REKLAMA

Konsorcjum OPENQKD składa się z 38 partnerów z 13 państw członkowskich UE i państw stowarzyszonych z programem Horyzont 2020, w tym: producentów sprzętu kwantowego, operatorów sieci (takich jak BT, Orange, Deutsche Telekom i Telefonica), integratorów systemów, MŚP, uniwersytetów, jednostek certyfikujących i normalizacyjnych oraz użytkowników końcowych.

Działania OPENQKD będą realizowane w: w Austrii, Hiszpanii, Polsce, Niemczech, Holandii, Szwajcarii, Francji, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Grecji i Czechach.

OPENQKD będzie również prowadzić prace dotyczące nowych przypadków zastosowań technologii kwantowej, wspierając startupy i MSP, a także oferując nowoczesne urządzenia testowe. Kolejnym celem projektu jest opracowanie standardów i certyfikatów bezpieczeństwa dla tej infrastruktury.

Początkowo projekt OPENQKD będzie miał budżet w wysokości 15 mln euro w ciągu trzech lat.