Exatel rozbuduje sieć OST 112 o tysiąc km

Aktualizacja 12.10 10:25

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało nas, że umowa z Exatelem została przedłużona poza reżimem prawa zamówień publicznych na mocy wyłączeń właściwych dla sytuacji gdyby „stosowanie przepisów ustawy zobowiązywałoby zamawiającego do przekazania informacji, których ujawnienie jest sprzeczne z podstawowymi interesami bezpieczeństwa państwa.”

– Wybór wykonawcy [zamówienia] nastąpił w wyniku przeprowadzenia konkurencyjnego postępowania, w którym wzięły udział podmioty zakwalifikowane z punktu widzenia okoliczności wskazanych w przywołanym art. 4 ust. 2 – informuje biuro prasowe MSWiA, co w praktyce oznacza, że nie są dostępne publicznie informacje, jakie dokładnie zobowiązanie powziął Exatel wobec resortu.

–ł.d.

Exatel poinformował, że z końcem września Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przedłużyło zawartą z operatorem umowę na operowanie siecią OST 112.

Dodatkowym elementem trzyletniego kontraktu o wartości 200 mln zł  będzie rozbudowa państwowej infrastruktury. Exatel wybuduje ponad 1000 km nowej sieci światłowodowej.

Z infrastruktury OST 112 korzystają najważniejsze systemy odpowiadające za bezpieczeństwo w Polsce , m.in. numer alarmowy 112, System Rejestrów Państwowych (zawiera kluczowe dane polskich obywateli) czy Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK). Do sieci jest podpiętych kilka tysięcy lokalizacji w całej Polsce.

REKLAMA