REKLAMA

Exatel ogłosił nabór na prezesa spółki i wiceprezesa ds. sprzedaży

Exatel prowadzi postępowanie na prezesa zarządu spółki oraz na wiceprezesa ds. sprzedaży.

Przypomnijmy, że po odwołalaniu z zarządu Nikodema Bończy Tomaszewskiego oraz  Piotra Suszyckiego, który kierował sprzedażą do sektora komercyjnego, telekomem kieruje obecnie odelegowany z rady nadzorczej Jan Rey

Kandydaci na stonowisa do zarządu Exatela powinni wykazać się m.in.  co najmniej 5-letnim doświadczeniem na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek w obszarze IT/ICT. Jest też wymog móiwący o tym, że powini oni  posiadać poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” lub złożyć oświadczenie o zobowiązaniu kandydata do poddania się procedurze sprawdzającej w tym zakresie, w terminie 21 dni od powołania do zarządu spółki.

Otwarcie zgłoszeń ma nastąpić  17 maja 2024 r. i będzie niepubliczne. Natomiast rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami dopuszczonymi do dalszego udziału w postępowaniu odbywać się będą od  21 maja 2024 r

Nieobecność kandydata w terminie wyznaczonym na rozmowę kwalifikacyjną traktowana będzie na równi z rezygnacją z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.