REKLAMA

Exatel wdroży swe rozwiązanie anty-DDos w sieci policji

Exatel wygrał postępowanie prowadzone przez Komendę Główną Policji na świadczenie usługi polegającej na stałym dostępie sieci OST 112 do internetu za pomocą łącza światłowodowego oraz realizację usługi ochrony infrastruktury operatora sieci OST 112 przed atakami wolumetrycznymi oraz behawioralnymi typu DoS i DDoS do warstwy 7 z sieci internet oraz usługi dołączenia do węzła wymiany ruchu międzyoperatorskiego PLIX wraz z usługą transmisji danych o przepływności 1 Gb/s.

Do KGP wpłynęła w postępowaniu tylko jedna oferta złożona przez Exatel na kwotę 233,2 tys. zł brutto. Policja na te zadania przewidywała budżet 355,4 tys. zł.

Operator ma świadczyć usługę przez 2 lata począwszy od połowy grudnia tego roku. 

Jak podaje Exatel, operator zamierza w wdrożyć w KGP swój system anty-DDoS obejmujący pakiet TAMA i TAMA PRO7.

TAMA PRO7 to rozwiązanie chroniące przed atakami DDoS w warstwie 7 OSI. Rozwiązanie jest uruchamiane wyłącznie na łączach internetowych Exatel wraz z działającą usługą ochrony wolumetrycznej anty-DDoS TAMA. Operator podkreśla, że oba te rozwiązania są stale rozwijane i aktualizowane w oparciu o doświadczenie certyfikowanych ekspertów Security Operations Center, którzy na co dzień zajmują się ochroną przed atakami i ich mitygacją.