Exatel zapewni łącza internetowe dla MSZ i trzech ambasad

Exatel wygrał ogłoszony przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych przetarg na zakup usługi transmisji danych dla zapewnienia łączności resortu z wybranymi placówkami zagranicznymi. Całkowita wartość zamówienia to blisko 1,3 mln zł brutto.

Partnerem działu jest:

Zadaniem operatora będzie zestawienie, uruchomienie i udostępnianie przez całą dobę w okresie 36 miesięcy od dnia uruchomienia usługi symetrycznych łączy dostępowych, zapewniających dostęp do sieci,  w pięciu lokalizacjach. A są to: siedziby MSZ przy al. Szucha oraz ulicy Karmazynowej w Warszawie, ambasady RP w Tokio i Waszyngtonie oraz stałe przedstawicielstwo RP w Brukseli.

Konkurencyjną ofertę w wyższej cenie (blisko 2,4 mln zł) złożyło Orange, tj. więcej niż pierwotnie przy ogłaszaniu przetargu na ten cel przewidywał sam MSZ (niecałe 2,2 mln zł)

REKLAMA