Falesia Systemy wykonawcą sieci z POPC dla WDM

Firma Falesia Systemy wygrała przetarg na zaprojektowanie i budowę sieci szerokopasmowej ogłoszony przez firmę WDM, w ramach projektu dofinansowanego z działania 1.1 POPC (trzeci konkurs), który ISP z Mielca będzie realizować w powiecie dębickim i mieleckim. Cena brutto oferty to 60,8 mln zł.

Co ciekawe, Falesia Systemy była bardziej znana jako firma handlowa, która oferowała operatorom telekomunikacyjnym urządzania i sprzęt do budowy sieci. Kilka lat temu zaangażowała się w kampanię na rzecz ISP, której celem było wydłużanie na pięć lat  możliwości korzystania z urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych bez pozwolenia radiowego w paśmie 17 GHz (17,1-17,3 GHz), których była jednym z głównych dostawców. Ostatecznie urządzenia mogą być wykorzystywane na zasadzie nielicencjonowanej do 31 grudnia 2020 r.

WDM będzie realizować projekt budowy sieci NGA o wartości blisko 61 mln zł, z czego dofinansowanie to prawie 37,5 mln zł.