FCC otrzymało ponad 90 zgłoszeń w aukcji 2,5 GHz

Ponad 90 oferentów jest zainteresowanych udziałem w rozpoczynającej się 29 lipca w USA aukcji przeznaczonego dla sieci 5G pasma 2,5 GHz. Federalna Komisja Łączności (FCC) uznała, że 39 z nich złożyło kompletne aplikacje, a pozostali mają jeszcze szansę ich uzupełnienia.

Wśród tych, którzy są zainteresowani pasmem są m.in. AT&T, T-Mobile US i Verizon (poprzez wehikuł o nazwie Cellco Partnership), a także Dish (poprzez spółkę celową Carbonate Wireless). Z tej czwórki na liście zatwierdzonych przez FCC ofert udziału nie ma Verizon.

Zakwalifikowani do udziału w aukcji muszą do 23 czerwca wpłacić opłatę wstępną.

W zapowiedzianej w marcu aukcji oferowane jest w sumie 117,5 MHz pasma podzielonego w każdym obszarów aukcyjnych na trzy bloki o szerokości odpowiednio 49,5 MHz, 50,5 MHz i 17,5 MHz. Rezerwacje mają być 10-letnie z możliwością przedłużenia. Pasmo jest oferowane w obszarach, gdzie nie zostało do tej pory rozdzielone.

Jak zauważają analitycy, zainteresowanie aukcją jest mniejsze niż w przypadku odbywającej się w 2020 r. sprzedaży częstotliwości 3,5 GHz, w której oferowano łącznie 70 MHz pasma, a ze sprzedaży uzyskano blisko 4,6 mld dolarów. Na liście zainteresowanych pasmem 2,5 GHz nie ma np. dużych operatorów kablowych Comcast i Charter Communications.

Złożenie niepełnej aplikacji przez Verizon traktowane jest jako zabieg taktyczny i oczekuje się, że firma weźmie udział w aukcji. Za najbardziej zainteresowanych zdobyciem pasma uważa się T-Mobile, które teraz świadczy usługi z wykorzystaniem tego zakresu i Dish.