REKLAMA

FERC zatwierdzony przez Brukselę

Komisja Europejska zatwierdziła program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy na lata 2021-2027, dzięki czemu blisko 2 mld euro będzie można przeznaczyć na wsparcie transformacji cyfrowej w Polsce. 

W ramach FERC na rozwój  sieci szerokopasmowych ma być przeznaczone 800 mln euro, a konkursy mają być ogłoszone na przełomie roku.

Na dofinansowanie z programu FERC będą mogły liczyć projekty dotyczące zapewnienia m.in. dostępu do internetu o przepustowości minimum 100 Mb/s dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw oraz o przepustowości co najmniej 1 Gb/s w miejscach istotnych dla rozwoju społeczno-gospodarczego naszego kraju, czyli takich jak szkoły, szpitale, urzędy, instytucje kultury, a także centra technologiczne i biznesowe.

REKLAMA

– Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) to w sumie blisko 2 mld euro, które będziemy mogli przeznaczyć na wsparcie transformacji cyfrowej w całym kraju. Ostatnie dwa i pół roku pokazały, jak ważny jest rozwój nowoczesnych technologii. Ich wykorzystanie poprawia jakość naszego codziennego życia społeczno-gospodarczego. Dlatego w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027 położyliśmy jeszcze większy niż do tej pory nacisk na dostęp gospodarstw domowych, przedsiębiorstw oraz miejsc istotnych dla rozwoju społeczno-gospodarczego do ultraszybkiego internetu, rozwój elektronicznych usług publicznych i poprawę dostępu do danych cyfrowych, a także na realizację projektów z obszaru szeroko rozumianego cyberbezpieczeństwa – mówi ł minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda

O unijne wsparcie będą mogły ubiegać się również podmioty, które będą wdrażały – efektywne i przyjazne dla użytkowników – zaawansowane e-usługi publiczne oraz wesprą działanie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. 

Program FERC będzie wspierał projekty o oddziaływaniu ogólnokrajowym, ale których produkty będą mogły być wykorzystywane również lokalnie.

– Będziemy dofinansowywać inicjatywy ułatwiające dostęp do nowych e-usług i danych oraz do systemów informatycznych, z których będą mogli korzystać zarówno mieszkańcy i przedsiębiorcy jak również administracja publiczna – podsumowuje szef MFiPR.