REKLAMA

Firmy chcą usług chmurowych od wielu dostawców

Wyniki globalnego badania IBM, dotyczącego transformacji chmurowej, wskazują, że sektor usług chmurowych wkroczył w erę hybrydową i „wielochmurową”. Najczęstsze obawy przedsiębiorców (w dalszym ciągu) dotyczą uzależnienia od dostawcy, bezpieczeństwa, zgodności i interoperacyjności.

Tylko 3 proc. respondentów potwierdziło, że w 2021 r. korzysta wyłącznie z jednego prywatnego lub publicznego dostawcy usług chmurowych, w porównaniu z 29 proc. w 2019 r.

Model multi-cloud stał się dominującą architekturą IT także w Polsce, gdzie obecnie już tylko 5 proc. przedsiębiorców korzysta z jednego dostawcy usług chmurowych w porównaniu z 30 proc. w 2019 r.

Inne kluczowe wnioski z raportu:

  • zagrożenia cybernetyczne są na najwyższym poziomie w historii. Złożoność infrastruktury zwiększa prawdopodobieństwo powstawania luk, które są wykorzystywane przez cyberprzestępców. Ponad 1/3 respondentów nie wskazała, że poprawa bezpieczeństwa cybernetycznego i zmniejszenie ryzyka związanego z bezpieczeństwem należą do ich największych inwestycji biznesowych i informatycznych; jednocześnie 76 proc. respondentów z Polski stwierdziło, że rozwiązania bezpieczeństwa danych stosowane w ich architekturze chmurowej są ważne lub bardzo ważne w większości przypadków dla powodzenia ich projektów cyfrowych;
  • firmy odrzucają uzależnienie od jednego dostawcy. Blisko 69 proc. respondentów z Polski stwierdziło, że możliwość pełnego przenoszenia zadań operacyjnych bez uzależnienia od jednego dostawcy jest ważna lub niezwykle ważna dla powodzenia ich przedsięwzięć cyfrowych. Prawie 71 proc. polskich respondentów stwierdziło, że uzależnienie od dostawcy jest istotną przeszkodą w poprawie wydajności biznesowej w większości lub we wszystkich częściach ich środowisk chmurowych;
  • wdrożenia chmur publicznych ewoluują w kierunku chmur branżowych. Prawie 70 proc. respondentów z sektora rządowego i usług finansowych na świecie wskazało zgodność z przepisami branżowymi jako przeszkodę w osiąganiu wydajności biznesowej ich chmur obliczeniowych;
  • respondenci z branż regulowanych, rządowych (85 proc.) i usług finansowych (80 proc.), jako ważne dla powodzenia przedsięwzięcia cyfrowego wskazywali narzędzia do zarządzania i zgodności, które mogą działać w wielu środowiskach chmurowych;
  • zaledwie 1 proc. respondentów w branżach elektronicznej, ubezpieczeniowej, produkcyjnej, telekomunikacyjnej, transportowej i turystycznej, deklarowało korzystanie z jednej chmury prywatnej lub publicznej w 2021 r.

Globalne badanie, przeprowadzone przez dział badawczy IBM Institute for Business Value (IBV) we współpracy z Oxford Economics, objęło prawie 7 200 osób pracujących na stanowiskach kierowniczych najwyższego szczebla w 28 branżach i 47 krajach, w tym w Polsce.

REKLAMA