Fitch zapowiada lepsze czasy dla telekomów

Najgorsze minęło - twierdzi agencja ratingowa Fitch i podnosi ocenę perspektyw zachodnioeuropejskiej branży telekomunikacyjnej z negatywnej do stabilnej.

W raporcie „2015 Outlook: Western European Telecoms and Cable” Fitch stwierdza, że poprawa otoczenia regulacyjnego i stale rosnący popyt na usługi stacjonarnej i mobilnej transmisji danych sprawiają, że maleje presja na zachodnioeuropejskie telekomy i operatorów kablowych.

Fitch wyraża przekonanie, że tegoroczne zgody Komisji Europejskiej na megafuzję sieci komórkowych w Niemczech (przejęcie E-Plus przez O2 dzięki czemu powstał największy operator mobilny w Niemczech) i połączenie irlandzkich sieci 3 i O2 to zapowiedź poluzowania polityki regulacyjnej, co ma zachęcić operatorów do zwiększenia inwestycji.

- Zmiana ta powinna przyczynić się do tego, że po kilku latach spadków rentowności w 2015 roku nastąpi stopniowa poprawy marż i przepływów finansowych - twierdzi Fitch.

Agencja wyraża przekonanie, że finanse spółek telekomunikacyjnych powinny skorzystać z rosnącego popytu na stacjonarny i mobilny internet szerokopasmowy. Rosnąca popularność usług świadczonych z wykorzystaniem LTE oraz światłowodów powinna przyczynić się do spadku wskaźnika churn oraz wzrostu średnich przychodów od klienta. Takie scenariusz będzie sprzyjał operatorom mającym dobrze rozbudowaną infrastrukturę, która zapewnie usługi dobrej jakości
W ocenie Fitch, jeśli uwzględni się zmianę podejścia KE do konsolidacji w branży, to jedynym zagrożeniem dla ratingów operatorów może być finansowanie przejęć długie. Agencja zwraca jednak uwagę, że w ostatnich transakcjach kupujący używał nie tylko gotówki, ale także akcji, by zminimalizować negatywny wpływ transakcji dla swego bilansu.