Flotę samochodów GDDKiA będzie monitorować Lincor Software

W postępowaniu przetargowym Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na usługi monitoringu floty służbowych samochodów użytkowanych przez jednostki organizacyjne GDDKiA, zamówienie ostatecznie zostało udzielone spółce Lincor Software z Piaseczna. Całkowita końcowa wartość umowy wynosi 1,928 mln zł. Początkowa oferta złożona przez Lincor Software opiewała na 2,372 mln zł.

W listopadzie ub.r. spośród sześciu ofert, które wpłynęły za najkorzystniejszą uznano wówczas tę złożoną przez kaliską firmę Mobilia Group Maciej Bydłowski (1,703 mln zł). Jednakże na podstawie wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 4.12.2018 r. (oferent nie potrafił wykazać, że „zaoferowana przez niego cena nie jest rażąco niską ceną w stosunku do przedmiotu zamówienia”), GDDKiA ostatecznie w styczniu br. unieważniła dotychczasowy wybór najkorzystniejszej oferty i odrzuciła ofertę Mobilia Group Maciej Bydłowski. Przy ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty wybrano tę złożoną przez Lincor Software.

Pozostałe cztery oferty złożyli:  konsorcjum firm ITM Poland i Impel Facility Services (cena ofertowa: 7,025 mln zł), Geotik (4,381 mln zł), Keratronik (2,5 mln zł), Hertz Systems (3,084 mln zł).

Głównym kryterium udzielenia zamówienia w przetargu GDDKiA była cena (waga 60), trzy pozostałe kryteria jakościowe to: termin montażu urządzeń i uruchomienia systemu (waga 20), termin naprawy urządzeń (waga 15) oraz termin naprawy systemu (waga 5).

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług monitoringu floty służbowych samochodów osobowych i ciężarowych użytkowanych przez jednostki organizacyjne GDDKiA/Centrala, Oddziały oraz Rejony Dróg/. Monitoring ma odbywać się za pośrednictwem urządzeń lokalizacji GPS przy użyciu technologii transmisji danych GSM-GPRS.