FT: Jakość sprzętu Huawei wciąż niewystarczająca

Aktualizacja 22.07 15:01

W odpowiedzi na poniższy tekst Huawei przysłał do TELKO.in oświadczenie następującej treści:

 

Tegoroczny raport Huawei Cyber Security Evaluation Centre Oversight Board w Wielkiej Brytanii wyraźnie stwierdza, że Huawei poczynił „trwałe postępy” w rozwiązywaniu problemów sygnalizowanych w poprzednich latach. Ponadto firma dokonała „znacznego postępu” w zakresie wsparcia dla podzespołów pochodzących od innych dostawców, co w kontekście globalnej pandemii raport określa mianem „niezwykłego”. Szybkie tempo zmian technologicznych sprawia, że twórcy innowacyjnych rozwiązań stoją przed szeregiem wyzwań w obszarze bezpieczeństwa. Huawei, jako jedyny dostawca poddający się nadzorowi centrum oceny cyberbezpieczeństwa, stale dąży do osiągania najwyższych standardów, by zapewniać bezpieczeństwo swoim klientom. 

 

– ł.d.

---

Brytyjski organ monitorujący jakość sprzętu Huawei twierdzi, że firma poczyniła postępy w rozwiązywaniu zidentyfikowanych wcześniej problemów, ale pojawiły się nowe problemy – pisze dziennik „Financial Times”.

Jak twierdzi dziennik omawiając siódmy doroczny raport Huawei Cyber Security Evaluation Centre (HCSEC), w trzy lata po tym, jak Huawei obiecał naprawić problemy systemowe w oprogramowaniu używanym w dostarczanym sprzęcie telekomunikacyjnym dostawca „nie dokonał żadnej ogólnej poprawy” w zakresie inżynierii oprogramowania i jakości bezpieczeństwa cybernetycznego.

W tegorocznym raporcie HCSEC stwierdzono, że pomimo „stałych postępów” chińskiej firmy w rozwiązywaniu historycznych problemów, odkrywane są nowe problemy, które wskazują, że producent sprzętu telekomunikacyjnego nadal nie spełnia standardów branżowych.

Dziennik zauważa, że rola Huawei na brytyjskim rynku w ostatnim roku spadła, bo z końcem 2020 r. zaczął obowiązywać wydany przez rząd zakaz instalowania rozwiązań chińskiego dostawcy w sieciach 5G, a te, które są już zainstalowane mają być w ciągu siedmiu lat wycofane. Huawei nadal jest znaczącym graczem na rynku sprzętu wykorzystywanego do oferowania szerokopasmowego dostępu do internetu.