FT: Portugalia toruje drogę do zakazu używania sprzętu Huawei w sieciach 5G

Rząd Portugalii przygotował grunt do wprowadzenia zakazu używania sprzętu Huawei w sieciach 5G. Jeśli wejdzie w życie, będzie to zwrot w dotychczasowej polityce Portugalii, który zadałby cios ambicjom chińskiej firmy w Europie – informuje dziennik „Financial Times”.

Rządowa rada ds. cyberbezpieczeństwa przygotowała dokument, w którym przedstawiła uzasadnienie ewentualnego zakazu stosowania urządzeń niektórych producentów, w tym Huawei. Miałoby to nastąpić poprzez ograniczenie z korzystania rozwiązań wysokiego ryzyka. FT przypomina, że termin dostawcy wysokiego ryzyka rządy na całym świecie używają w odniesieniu do Huawei, gdy wprowadzają ograniczenia w korzystaniu ze sprzętu tej firmy ze względu na bezpieczeństwo narodowe. I dodaje, że rząd US naciska na wyeliminowanie sprzętu chińskich dostawców z sieci 5G.

Gazeta przypomina, że w Europie Wielka Brytania, Dania, Szwecja, Estonia, Łotwa i Litwa zakazały używania sprzętu 5G Huawei, zaś Niemcy zapowiedziały, że dokonają przeglądu wykorzystania chińskich komponentów i badają, czy konieczna będzie zmiana prawa.

Jak podkreśla FT, Portugalia jest jednym z tych europejskich krajów, który sprzeciwił się amerykańskiemu lobbingowi. Sprzęt Huawei instalowany jest portugalskich w sieciach 5G.

W opublikowanym w czwartek na rządowych stronach dokumencie rada ds. cyberbezpieczeństwa przedstawiono plany wykluczenia lub zastosowania ograniczeń w korzystaniu ze sprzętu uznanego za wysoce ryzykowny w sieci 5G. Aby plan wszedł w życie musi zostać zatwierdzony przez rząd, który nadzoruje radę.

Jak informuje FT, rada przeprowadziła szczegółowy przegląd sprzętu używanego w krajowych sieciach telekomunikacyjnych. Uznano, że niektóre elementy sieci 5G są wysoce ryzykowne, gdy firma, która je wyprodukowała jest powiązana z rządem lub systemem prawnym, który nie miał ustawodawstwa lub umów dyplomatycznych z Portugalią lub UE w celu ochrony danych, bezpieczeństwa cybernetycznego lub własności intelektualnej, lub została uznana za odpowiedzialną za wrogie akty szpiegostwa lub sabotażu przeciwko Portugalii lub jej sojusznikom.