REKLAMA

Fundacja Lokalni ma być wsparciem dla ISP

Podczas konferencji KIKE w Łodzi Stowarzyszenie e-Południe ogłosiło powołanie Fundacji Lokalni, która dodatkowo poza działalnością operacyjną i projektami prowadzonymi w ramach ogłoszonej strategii będzie  wspierać lokalnych ISP.  Jej prezesem został Daniel Piecuch.

Cel statutowe Fundacji to:

  1. Upowszechnienie postępu w dziedzinie łączności elektronicznej.
  2. Stymulowanie inicjatyw w środowisku mikro i małych przedsiębiorców w tym MiŚOT (mały i średni operator telekomunikacyjny).
  3. Poprawa i rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz warunków współpracy MiŚOT z potencjalnymi odbiorcami usług telekomunikacyjnych na rynku lokalnym.
  4. Popularyzacja w lokalnych społeczeństwach operatorów telekomunikacyjnych skupionych wokół Małych i Średnich Operatorów Telekomunikacyjnych.
  5. Organizowanie pomocy finansowej i rzeczowej dla operatorów telekomunikacyjnych skupionych wokół MiŚOT, dla członków ich rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z przyczyn losowych, w tym zdrowotnych.

– W praktyce celem fundacji będzie wspieranie i lobbowanie na rzecz przedsiębiorczości lokalnej w społeczeństwie oraz samorządach. Bardzo ważne dla nas będzie też udzielanie wsparcia finansowego dla osób ze środowiska MiŚOT, które znajdą się w trudnej sytuacji finansowej i życiowej. W przeszłości mieliśmy takie przykłady i taka pomoc była organizowana przez ISP. Jednak teraz będzie można to zrobić efektywniej i szybciej – mówi Krzysztof Czuszek ze Stowarzyszenia e-Południe.

Fundacje będzie też prowadzić kampanie społeczne w mediach na rzecz przedsiębiorczości lokalnej.

Do prowadzenia tych działań Fundację w początkowej fazie środkami zasili jej fundator, tj. Stowarzyszenie E-Południe. Przewidywane jest też pozyskiwanie funduszy poprzez zbiórki, darowizny i subwencje, cegiełki, itp. 

Stowarzyszenie e-Południe podkreśla, że działania Fundacji w żaden sposób nie są ukierunkowane na zyski i będą prowadzone non-profit