REKLAMA

Gaia-X przyjęło 212 nowych członków i zapowiada europejskie certyfikaty chmurowe

Zarząd Gaia-X, oficjalnie zatwierdził 31 marca członkostwo 212 nowych firm oraz organizacji badawczych, które zgłosiły chęć dołączenia do Europejskiego Stowarzyszenia na Rzecz Danych i Chmury (European Association for Data and Cloud).

Prawie 40 proc. nowych członków to dostawcy usług chmurowych i rozwiązań technologicznych, ponad jedna trzecia to przedsiębiorstwa, stowarzyszenia, uczelnie oraz organizacje pożytku publicznego, a 25 proc. stanowią start-upy. Ponad 92 proc. nowych użytkowników to firmy europejskie, natomiast pozostałe pochodzą głównie z Azji i Ameryki Północnej.

Zarząd Gaia-X zapowiedział także wprowadzenie znaku zgodności – certyfikatu przyznawanego produktom, który ma pomóc użytkownikom rozpoznać usługi spełniające wymogi Gaia-X. Obie inicjatywy mają na celu wzmocnienie europejskiego rynku usług IT oraz pozycji Europejskiego Stowarzyszenia na Rzecz Danych i Chmury. Certyfikat zgodności przyznawany będzie wyłącznie usługom i produktom całkowicie spełniającym zasady Gaia-X.

Certyfikat Gaia-X otrzymają rozwiązania spełniające kryteria, które zostaną określone przez zarząd na podstawie wyników prac Komitetu Technicznego oraz Komitetu ds. Zasad Polityki Gaia-X. Firmy, które będą korzystać z usług opatrzonych certyfikatem zgodności z zasadami Gaia-X, zyskają pewność, że wykorzystywane przez nie rozwiązania są zgodne z prawem europejskim, a więc: zapewniają prawo do przenoszenia danych, spełniają najwyższe wymogi bezpieczeństwa danych, a także oferują pełną transparentność w zakresie wykorzystania danych i stosownych regulacji oraz gwarancję odwracalności i spełnienia wszystkich odpowiednich kryteriów odzwierciedlających cele Gaia-X.

W komunikacie zaznaczono, że nie należy mylić statusu członka Gaia-X ze zgodnością z zasadami Gaia-X. Stowarzyszenie jest platformą wymiany idei między organizacjami zainteresowanymi europejskim rynkiem IT i bezpieczeństwem danych. To certyfikat nadawany usłudze będzie gwarantem jakości. W grudniu 2021 roku stowarzyszenie wskaże pierwsze rozwiązania z certyfikatem Gaia-X.

Naszym celem jest zapewnienie, iż obecne rozwiązania chmurowe, zgodnie ze wspólnym europejskim standardem, będą oferować możliwość przenoszenia danych oraz będą mogły ze sobą współpracować. Europejskie firmy będą miały teraz do dyspozycji rozwiązania z certyfikatem Gaia-X, co pozwoli im na łatwiejszą współpracę – podkreślił cytowanyw komunikacie  Francesco Bonfiglio, dyrektor generalny stowarzyszenia Gaia-X.

 
(źr. Gaia-X)