AKCJA SPOŁECZNA

Gartner: Kamery i connected car - wiodące zastosowania 5G IoT

Zewnętrzne kamery monitorujące będą największym segmentem rozwiązań 5G Internetu Rzeczy (ang. Internet of Things  -IoT) na świecie w ciągu najbliższych trzech lat, przewidują analitycy Gartnera w raporcie „Market Trends: 5G Opportunities in IoT for Communications Service Providers”. Kamery będą stanowiły 70 proc. zainstalowanej bazy punktów końcowych 5G IoT w 2020 r., a do końca 2023 r. ich udział zmniejszy się do 32 proc.

Według prognoz Gartnera, w 2020 r. liczba punktów końcowych 5G IoT z zewnętrznymi kamerami służącymi do monitoringu wyniesie 2,5 mln, w 2021 r. – 6,2 mln i zwiększy się do 11,2 mln w 2022 r., natomiast w 2023 r. więcej już będzie rozwiązań typu connected cars.

Gartner przewiduje, że baza zainstalowanych punktów końcowych 5G IoT zwiększy się ponad trzykrotnie w latach 2020-2021, z 3,5 mln jednostek w 2020 r. do 11,3 mln jednostek w 2021 r. W 2023 r. działać ma 49 mln punktów końcowych 5G IoT.

REKLAMA

Inwestycje dostawców usług komunikacyjnych powinny koncentrować się na takich zastosowaniach 5G IoT, jak zewnętrzne kamery monitorujące, connected cars oraz bezpieczeństwo” - przekonuje  Stephanie Baghdassarian, starszy dyrektor ds. badań w firmie Gartner.

W 2023 r. branża motoryzacyjna stanie się największą szansą rynkową dla rozwiązań 5G IoT. Będzie wówczas stanowić 53 proc. ogólnej liczby punktów końcowych 5G IoT. W sektorze motoryzacyjnym wbudowane moduły connected-car będą wiodącym zastosowaniem 5G IoT. W 2023 r. ich zainstalowana baza wyniesie ok. 19,1 mln jednostek z łącznej liczby 25,9 mln punktów końcowych 5G w sektorze motoryzacyjnym.

Segment rynkowy wbudowanych połączeń 5G w samochodach podłączonych do sieci rośnie szybciej niż wynosi ogólny wzrost w sektorze 5G IoT” - powiedziała Baghdassarian. „Komercyjne i konsumenckie punkty końcowe wbudowane w samochody 5G będą stanowić 11 proc. wszystkich punktów końcowych 5G zainstalowanych w 2020 r., a liczba ta wzrośnie do 39 proc. do końca 2023 r.”.

Ponadto udział samochodów z wbudowanymi modułami 5G aktywnie podłączonych do usług 5G wzrośnie z 15 proc. w 2020 r. do 74 proc. w 2023 r. Liczba ta zwiększy się do 94 proc. w 2028 r., kiedy technologia 5G będzie wykorzystywana do komunikacji komórkowej V2X, która umożliwia wysyłanie i odbieranie wiadomości w pojazdach i między pojazdami, infrastrukturą, pieszymi, rowerzystami i nie tylko. Ostatecznie samochody aktywnie połączone z usługą 5G pomogą w poprawie płynności ruchu i bezpieczeństwa na drodze.

 
(źr. Gartner)