REKLAMA

Gartner: przychody z chmury publicznej wzrosną o 6,3 proc. w 2020 roku

Rok 2020 przyniesie ponad 6-procentowy wzrost globalnych przychodów w segmencie chmury publicznej, prognozują analitycy firmy Gartner. Wzrosną do 257,9 mld dol. z 242,7 mld dol. w roku poprzednim.

Oprogramowanie jako usługa (SaaS – Software as a Service) pozostaje największym segmentem rynku, który – jak przewidują analitycy – do końca roku wzrośnie do 104,7 mld dol. Drugim co do wielkości segmentem rynkowym, którego dynamika wzrostu jest jeszcze większa niż SaaS, są usługi infrastruktury jako usługi (IaaS – Infrastructure as a Service). Gartner przewiduje, że do końca 2020 r. wzrośnie on o 13 proc. – do 50,4 mld dol., a do końca 2022 r. do 81 mld dol. 

Wybuch pandemii COVID-19 spowodował wiele problemów jednak chmura obliczeniowa spełniła swoją rolę. Usługi chmurowe zaspokoiły zwiększony popyt ze strony rynku, a klienci mogli korzystać z elastycznych modeli, jak pay-as-you-go – mówi cytowany w komunikacie Sid Nag, wiceprezes ds. badań w Gartnerze. 

Skutki globalnego spowolnienia gospodarczego wywołanego pandemią powodują, że organizacje starają się szybko przechodzić od dotychczasowych modeli funkcjonowania infrastruktury IT do modeli chmurowych. Stąd rosnący popyt na usługi chmury obliczeniowej.

Według Gartnera, wydatki na chmurę w wielu regionach będą szybko rosły wraz z ponownym otwieraniem gospodarek i wznawianiem „normalnej” działalności gospodarczej.

REKLAMA