REKLAMA

Gdańska Policja wydzierżawi łącza ETH L2

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku rozpoczęła postępowanie przetargowe na dzierżawę  od operatorów telekomunikacyjnych 68 cyfrowych łączy ETH L2 umożliwiających transmisję danych w postaci pakietowej przez okres 36 miesięcy. Szacunkowa całkowita wartość zamówienia (bez VAT) to 3,639 mln zł.

Zamówienie uwzględnia dwie opcje:

1) dzierżawę przez 36 miesięcy łączy telekomunikacyjnych i sprzętu niezbędnego do realizacji usługi (szacowana wartość 3,015 mln zł);

2) dzierżawę przez 36 miesięcy łączy telekomunikacyjnych i sprzętu niezbędnego do realizacji usługi wraz z możliwością odkupienia sprzętu po zakończeniu umowy za 1 PLN netto za każde urządzenia (szacowana wartość 3,639 mln zł).

Termin składania ofert wyznaczono na 12 kwietnia br. Wymagane wadium wynosi 44 tys. zł.

REKLAMA