REKLAMA

Gdańska Policja wydzierżawi łącza ETH L2 od Orange

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku zaakceptowała ofertę Orange Polska SA, jedyną złożoną w przetargu na dzierżawę przez okres 36 miesięcy 68 cyfrowych łączy ETH L2 umożliwiających transmisję danych w postaci pakietowej. Całkowita końcowa wartość umowy (bez VAT) wyniosła 6,425 mln zł. Początkowa wartość zamówienia była szacowana (bez VAT) na 3,639 mln zł.

Zamówienie uwzględniało dwie opcje:

1) dzierżawę przez 36 miesięcy łączy telekomunikacyjnych i sprzętu niezbędnego do realizacji usługi (szacowana wartość 3,015 mln zł);

2) dzierżawę przez 36 miesięcy łączy telekomunikacyjnych i sprzętu niezbędnego do realizacji usługi wraz z możliwością odkupienia sprzętu po zakończeniu umowy za 1 PLN netto za każde urządzenia (szacowana wartość 3,639 mln zł).

Zamawiający zwiększył wartość zamówienia do wys. 6,425 mln zł brutto dla opcji nr 1 i nie skorzystał z przewidzianej w SIWZ możliwości zamówienia opcjonalnego w zakresie zwiększenia o możliwość odkupienia sprzętu (opcja 2) po zakończeniu umowy.

REKLAMA