REKLAMA

GDDKiA zamawia monitoring swojej floty samochodowej

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na świadczenie przez 4 lata usług monitoringu za pomocą urządzeń lokalizacji GPS i przy użyciu technologii transmisji danych GSM-GPRS - floty służbowych samochodów (administracyjnych i patrolowych) oraz ciężarowych użytkowanych przez centralę i jednostki organizacyjne GDDKiA na terenie całej Polski. Szacowana na podstawie wadium wartość zamówienia to 1,5 mln zł.

Flota pojazdów służbowych GDDKiA podlegająca monitoringowi wynosi 1 730 sztuk na koniec czerwca br., a maksymalna ilość pojazdów w trakcie trwania umowy nie powinna przekroczyć 2 200 sztuk.

Głównym kryterium udzielenia zamówienia jest cena (waga – 60), pozostałe 3 kryteria jakościowe to:

termin montażu urządzeń i uruchomienia systemu (waga – 20), termin naprawy urządzeń (waga – 15) oraz termin naprawy systemu (waga - 5).

Termin składania ofert wyznaczono na 10 września 2018 r. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wys. 50 tys. zł oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wys. 5 proc. ceny brutto podanej w ofercie.