Gdyński OPEC inwestuje w system odczytów ciepłomierzy via GSM

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni ogłosiło przetarg na zakup i wdrożenie systemu zdalnego odczytu układów pomiarowo-rozliczeniowych. Szacunkową wartość zamówienia określono na ok. 3,17 mln zł.

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i wdrożenie systemu umożliwiającego zdalny odczyt wskazań ciepłomierzy i wodomierzy przez sieć GSM z użyciem transmisji danych IP oraz eksportu danych do systemu ERP.

Ponadto system powinien umożliwić przetwarzanie, wprowadzanie i obsługę danych o urządzeniach pomiarowych i odczytach przez portal internetowy w architekturze chmurowej. Przez utrzymywanie zamawiający rozumie m.in.: archiwizację danych, ich wizualizację i obróbkę oraz gromadzenie/załączanie plików, takich jak: protokoły odbioru, sprawdzenia liczników, fotografie obiektów.

Dwa kryteria kosztowe (waga 50 każdy) udzielenia zamówienia to: cena brutto modułu komunikacyjnego wraz z abonamentem oraz cena brutto oferty. Wadium przetargowe wynosi 50 tys.

Termin składania ofert upływa 22 sierpnia br.