REKLAMA

Genewski kanton utrzymuje moratorium na nowe anteny 5G

Władze szwajcarskiego kantonu Genewa przedłużyły moratorium na instalację nowych anten działających w sieciach 5G. Decyzja została podjęta po zapoznaniu się z treścią raportu przygotowanego na zlecenia władz szwajcarskich przez grupę roboczą działającą przy Federalnym Urzędzie Ochrony Środowiska.

Instalacja nowych elementów sieci radiowej 5G w kantonie Genewa została wstrzymana w kwietniu 2019 r., a więc w miesiącu, w którym szwajcarscy operatorzy ogłosili, że uruchamiają komercyjne usługi w sieciach piątej generacji. Powodem moratorium była niepewność co do oddziaływania pola elektromagnetycznego na człowieka. Moratorium po raz pierwszy zostało przedłużone w październiku.

Władze kantonu oczekiwały, że niejasności wyjaśni przygotowany na zlecenie władz federalnych raport opracowany przez grupę roboczą ds. telefonii komórkowej, którą tworzy 27 ekspertów, w tym z Federalnego Urzędu Ochrony Środowiska i Federalnego Urzędu Komunikacji.

Raport nie rozwiał wątpliwości władz Kantonu. Stwierdzono w nim, że nie ma dowodów na to, że przy obecnym poziomie norm promieniowanie elektromagnetyczne sieci komórkowych jest szkodliwe dla zdrowia, ale jednocześnie zalecono dalsze monitorowanie wpływu na zdrowie. Jak twierdzą szwajcarskie media, eksperci nie uzgodnili wspólnego stanowiska.

W tej sytuacji władze kantonu Genewa postanowiły poczekać na wytyczne władz federalnych. Ich wydanie oczekiwane jest w początku 2020 r.