REKLAMA

Giga Komputer: niech UKE urealni decyzję o dostępie do kanalizacji Hyperiona

Giga Komputer, ISP ze Zwolenia w woj. mazowieckim przedstawił swe stanowisko odnośnie projektu decyzji Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie dostępu do kanalizacji kablowej w Pionkach przy ul. Przemysłowej, należącej do będącego w likwidacji Hyperiona.

Obawy operatora budzi, czy obecnie, kiedy Hyperion jest w likwidacji, decyzja będzie wykonalna. Dlatego proponuje kilka zamian w decyzji, które zapewnia realną możliwość korzystania z kanalizacji.

ISP zwraca uwagę, że w obecnej sytuacji  likwidowana spółka  ma mocno zredukowane służby techniczne lub w ogóle już ich nie ma. Dlatego warunki decyzji UKE powinny przewidywać możliwość samodzielnego wykonania prac (bez nadzoru Hyperiona) przez Giga Komputer w terminie wynikającym z decyzji. ISP postuluje określenie w decyzji warunków, na jakich mógłby samodzielnie wykonać takie prace.

Giga Komputer obawia się jednak, że niebawem kanalizacja przestanie być własnością Hyperiona i chciałby tez mieć prawo jej pierwokupu. Dlatego, gdy likwidator Hyperiona będzie chciał sprzedawać jego majątek powinien zawiadomić ISP o planowanej transakcji i sprzedaży kanalizacji wraz z określeniem wartości i dać mu szansę złożenia oferty.

Operator ze Zwolenia ma też szereg innych konkretnych zastrzeżeń do projektu decyzji, m.in do zapisów regulujących zabezpieczenie umowy korzystania z kanalizacji i proponuje m.in., żeby mógł to zrobić poprzez weksel własny. Według ISP, skrócony powinien być także okres utrzymywania zabezpieczeń z dwóch lat do sześciu miesięcy.

REKLAMA