REKLAMA

Gigabitowa skrętka w obowiązkowych instalacjach?

To jeden postulatów ze stanowiska Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji do projektu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Izba proponuje, aby w instalacjach kablowych, w jakie są zobowiązani wyposażyć deweloperzy nowe budynki stosować zamiast skrętki UTP kat. 5 skrętkę kat. 6, czyli przewody umożliwiające transmisję danych w paśmie 250 MHz z przepływnością od 1 Gb/s do 10 Gb/s.

Wedle tego samego stanowiska KIGEiT, w instalacjach z kabla koncentrycznego stosować należałoby przewody klasy A+ (a nie A) czyli potrójnie ekranowane, a to w celu ograniczenia ewentualnych zakłóceń transmisji DOCSIS ze strony radiokomunikacyjnych systemów (zwłaszcza LTE) w paśmie 470 MHz – 1 GHz. Z tego samego powodu obligatoryjne byłoby instalowanie w budynkowych instalacjach telewizyjnych filtrów zakłóceń.

Obok powyższych w projekcie rozporządzenia KIGEiT zaproponowała jeszcze kilka detalicznych zmian, jak również podjęcie analiz nad opracowaniem go zupełnie na nowo z uwzględnieniem między innymi optymalnych proporcji kosztów i przydatności wyposażenia budynków w instalacje telekomunikacyjne.

Projekt rozporządzenia opublikowało Ministerstwo Rozwoju. Co do zasady jego celem jest dostosowanie polskiego prawa do unijnych dyrektyw: w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz w sprawie efektywności energetycznej. Głównym przedmiotem nowelizacji krajowego rozporządzenia jest zatem obowiązek wyposażania budynków mieszkalnych w stanowiska do ładowania akumulatorów samochodów elektrycznych oraz optymalnego klimatyzowania pomieszczeń.