AKCJA SPOŁECZNA

Gigabitowy internet umożliwi rozwój cyfrowej rozrywki

Jednym z motorów napędowych rozwoju cyfrowej rozrywki będzie internet gigabitowych prędkości, umożliwiający oferowanie usług wymagających szybkiego połączenia z siecią, a także rozwój nowych technologii, takich jak VR, AR i AI - czytamy w udostępnionym właśnie raporcie „Giga Entertainment. Przyszłość rozrywki w dobie gigabitowego internetu, AI, IoT oraz MEC”, opracowanym na zlecenie UPC Polska przez infuture hatalska foresight institute.

Raport podsumowuje aktualne trendy i stanowi analizę wyników badania polskich internautów. Nowe usługi umożliwią pogłębienie personalizacji i partycypacji. Cyfrowa rozrywka obejmie kolejne obszary naszego życia takie jak opieka zdrowotna, edukacja czy turystyka.

Partnerem działu jest:

Gigabitowy internet pozwoli na coraz bardziej powszechne i głębsze doświadczanie nowych form rozrywki dostępnych dzięki giga aplikacjom. Te najbardziej popularne już dziś wykorzystują wirtualną i rozszerzoną rzeczywistość. Szybki rozwój obserwowany jest też obecnie w sztucznej inteligencji oraz technologiach dotykowych i haptycznych, które spowodowały, że korzystanie z rozrywki powoli osiągnęło nowy poziom doświadczeń oparty na synestezji czy personalizacji oczekiwań.

Gigabitowe prędkości internetu pozwalają również, aby rozrywka cyfrowa stała się bardziej inkluzywna niż kiedykolwiek dotąd – jest dostępna niezależnie od wieku, stanu zdrowia, pochodzenia czy niepełnosprawności.

Nowych doznań dostarczą technologie, takie jak VR czy AR, które wykorzystywane będą nie tylko do gier komputerowych i telewizji, ale także obszarów związanych z podróżami, edukacją, relacjami międzyludzkimi czy komunikacją z innymi. Prawie połowa (43 proc.) uczestników badania, którzy mieli styczność z rozwiązaniami AR lub VR, twierdzi, że wkrótce staną się one popularne i powszechnie używane w codziennym życiu.

Autorzy raportu zaprezentowali sześć obszarów, które rozwijają się najszybciej dzięki prędkościom gigabitowym:

  • Immersive world (zanurzenie w świecie równoległym),
  • Human inter(net)action (interakcje międzyludzkie),
  • Digital well-being (cyfrowe dobre samopoczucie),
  • Unlimited knowledge (nieograniczone zasoby wiedzy),
  • Digital journey (cyfrowa podróż),
  • Connected culture (zintegrowana kultura).