GIOŚ podał dane dotyczące monitoringu PEM w 2023 roku

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ) udostępnił wyniki pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych w 2023 roku w ramach państwowego monitoringu środowiska. Przedstawiono je także w ramach danych regionalnych, gdzie dostępne są także lokalizacje punktów pomiarowych zaplanowane na rok 2024 w poszczególnych województwach.

Wyniki pomiarów przeprowadzanych przez GIOŚ w 2023 roku pokazują, że pomimo szybkiego rozwoju sieci 5G, poziom PEM utrzymuje się na bardzo niskim poziomie.

W 2023 roku przeprowadzono analizę 1151 punktów pomiarowych, z której wynika, że średnie maksymalne poziomy pola są znacznie poniżej dopuszczalnych wartości. Dane uzyskane podczas stałego monitoringu wskazują, że średni maksymalny poziom pola wyniósł tylko 1,45 V/m, co stanowi 2,3 proc. wartości dopuszczalnej. Analiza danych z monitoringu badawczego pokazuje, że średni maksymalny poziom PEM był jeszcze niższy i wyniósł 1,15 V/m (czyli 1,88 proc. wartości dopuszczalnej).

Jak informuje GIOŚ, zaktualizowano również Rejestr zawierający informację o terenach, na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. Rejestr zaktualizowany za rok 2023 jest dostępny tutaj.