Globalna łączność potrzebuje szybkiego wzrostu rynku satelitarnego IoT

Ograniczenia naziemnych systemów łączności stają się oczywiste, szczególnie w odległych i słabo rozwiniętych regionach świata. Tę lukę może wypełnić Internet Rzeczy (IoT - Internet of Things). Analitycy ABI Research w raporcie Satellite Communications: IoT Deployments & Subscriptions prognozują, że do 2030 r. wartość rynku satelitarnego IoT przekroczy poziom 4 mld dolarów, co sygnalizuje znaczny potencjał wzrostu tego rynku.

Szybki rozwój rynku satelitarnego IoT napędza kilka czynników, w tym: malejące koszty wystrzeliwania satelitów, postępy w technologii satelitarnej, takie jak konstelacje na niskiej orbicie okołoziemskiej (LEO), CubeSaty i nanosatelity, a także rosnące zapotrzebowanie na łączność bezprzewodową i zdalne zarządzanie aktywami wyjaśnia cytowany w komunikacie Victor Xu, analityk ds. badań nad komunikacją satelitarną w ABI Research.

Postęp technologiczny w urządzeniach IoT sprawił, że w niespotykanym dotąd tempie pojawiają się nowe zastosowania satelitarnego Internetu Rzeczy, począwszy od rolnictwa precyzyjnego po monitorowanie oceanów i kopalni po przewidywanie katastrof i reagowanie na nie. Chociaż segment satelitarnego IoT stanowi obecnie jedynie niewielką część całkowitych przychodów z łączności satelitarnej, to rozwija się pozytywnie, a główni gracze, tacy jak Inmarsat, Iridium i Orbcomm, napędzają rynek.

Ameryka Północna, zwłaszcza Stany Zjednoczone, będzie dominującym regionem dla satelitarnego Internetu Rzeczy. Zdaniem Xu, wiodącą pozycję Ameryki Północnej na rynku satelitarnego IoT można przypisać wczesnym wdrożeniom technologii kosmicznych oraz uruchomieniu głównych komercyjnych operatorów sieci satelitarnych, takich jak SpaceX, Amazon Kuiper i Globalstar, co obniżyło koszty usług satelitarnych.

ABI Research przewiduje, że region Azji i Pacyfiku będzie najszybciej rozwijającym się rynkiem ze względu na kilka kluczowych czynników, takich jak: szybka urbanizacja i industrializacja, rosnące inwestycje w technologie kosmiczne w Chinach (megakonstelacje G60 Starlink i China SatNet [Guowang] LEO), dynamicznie rozwijający się sektor rolniczy i szybki wzrost gospodarczy.

Ustandaryzowane technologie komunikacji satelitarnej, rozwiązania w zakresie łączności wielotechnologicznej/orbitalnej oraz integracja satelitarnego IoT z naziemnymi sieciami 5G (NTN), to kluczowe trendy stwarzające znaczne możliwości innowacji i wzrostu na rynku, zaznaczają analitycy ABI Research.