Globalny rynek cloud data center wzrośnie ponad trzykrotnie do 2032 roku

Wartość rynku chmurowych centrów danych wzrośnie z 20 mld dolarów w 2022 r. do ponad 70 mld dolarów w 2032 r., przewidują analitycy Global Market Insights w raporcie Cloud Data Center Market.

Jednym z głównych motorów wzrostu tego rynku będą działania rządów wspierające rozwój technologii cloud computing. Kładziony jest nacisk na poprawę infrastruktury chmurowej na potrzeby e-administracji i podejmowane są inicjatywy mające na celu promowania cyfryzacji.

 
(źr. Global Market Insights )

Pod względem usług segment IaaS (infrastructure-as-a-service) miał ponad 30-proc. udział w rynku centrów danych w chmurze w 2022 r.

Global Market Insights szacuje, że rynek danych w chmurze w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw będzie średniorocznie rosnąć w tempie ponad 12 proc. CAGR do 2032 r.

W przeliczeniu na użytkownika końcowego segment kolokacji rynku cloud data center ma wygenerować do 2032 r. ponad 15 mld dolarów przychodów.

 
(źr. Global Market Insights )

Europejski rynek cloud data center był wart ponad 5 mld dolarów w 2022 r. i jak przewidują analitycy Global Market Insights, w latach 2023-2032 tempo jego wzrostu znacznie się zwiększy, dzięki wysiłkom europejskich przedsiębiorstw na rzecz automatyzacji procesów biznesowych. W 2021 r. 41 proc. przedsiębiorstw w UE wykorzystywało usługi chmurowe do przechowywania plików i poczty e-mail.

IBM Cloud, Microsoft Azure, Alibaba Cloud, Amazon Web Services i Google Cloud Platform to główni gracze na rynku cloud data center.