AKCJA SPOŁECZNA

Gmina Gdańsk przedłużyła umowę z Orange na telefonię komórkową

Gmina Miasta Gdańsk udzieliła dotychczasowemu operatorowi, czyli Orange Polska zamówienia na świadczenie usług telefonii komórkowej na rzecz gminnych jednostek wraz z dostawą komórkowych aparatów telefonicznych. Całkowita końcowa wartość umowy (bez VAT) wynosi 1,349 mln zł.

Jak wyjaśnia UM Gdańsk, zamówienie zostało udzielone bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym UE, ponieważ spełniało przesłanki określone w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Mowa w nim o możliwości udzielenia zamówienia dotychczasowemu wykonawcy usług w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. W tym przypadku dotychczasowym operatorem był Orange świadcząc usługi w okresie od 28.2.2018 r. do 29.2.2020 r. Zamówienie polega na powtórzeniu podobnych usług.

Zamówienie obejmuje usługi głosowe w sieci GSM (połączenia do sieci komórkowych i stacjonarnych, połączenia krajowe, międzynarodowe, roaming), tekstowe, multimedialne, przesyłu danych, połączenia z pocztą głosową oraz pakiety dostępu do internetu.