REKLAMA

Gmina Kije zakończyła projekt 8.3 POIG i teraz liczy na Nexerę

Z końcem ubiegłego roku w gminie Kije w woj. świętokrzyskim upłynął okres trwałość projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Kije” realizowanego w ramach działania 8.3 POIG  2007-2013. Tym samym gmina przestał dostarczać usługę internetową 200 beneficjentom działania. Wartość zakończonego projektu to blisko 6,9 mln zł, a jego efektem było m.in. też wybudowanie sieci światłowodowo-radiowej.

Zakończenie projektu z 8.3 POIG zbiegło się ze startem inwestycji Nexery, która w ramach 1.1 POPC planuje budowę sieci światłowodowej w gminie Kije, która obejmie miejscowości: Borczyn, Czechów, Górki, Hajdaszek, Kije, Kliszów, Kokot, Lipnik, Rębów, Stawiany, Umianowice, Wierzbica i Włoszczowice. W sumie w zasięgu jej sieci ma znaleźć się ponad 1260 adresów.

Partnerem działu jest:

W pierwszym kwartale 2021 Nexera zbierała w gminie Kije zgody od mieszkańców na przeprowadzenie sieci przez nieruchomości. Prace projektowe operator planuje zakończyć do końca czerwca 2021 r. i potem przystąpić do budowy, która ma być zakończona do końca roku.

Urząd Gminy zauważa, że projekt realizowany przez Nexerę nie obejmuje wszystkich adresów w gminie, a zainteresowanie mieszkańców jest naprawdę bardzo duże. Władze gminy przekazały dostawcy światłowodu listy z adresami nieruchomości z jej terenu, aby możliwie jak najwięcej osób zostało objętych projektem.

Operator poinformował gminę, że planuje wdrożenie programu pilotażowego dotyczącego budowy sieci światłowodowej w tzw. „białych plamach”, a takie miejsca są też w gminie Kij i dostawca zamierza realizować pilotaż m.in. właśnie na jej terenie. Najprawdopodobniej już w maju Nexera zdecyduje, które adresy zostaną uwzględnione w pilotażu i kiedy mieszkańcy będą mogli skorzystać z usługi internetu światłowodowego.