REKLAMA

Gmina Kraków na zakupach telefonii komórkowej

Urząd Miasta Krakowa rozpoczął postępowanie przetargowe na świadczenie przez 2 lata usług telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych (1320 szt., podzielone na 3 grupy) oraz świadczenie usług bezprzewodowego dostępu do internetu wraz z dostawą modemów/routerów do transmisji danych (60 szt.) i tabletów (20 szt.). Szacunkowa całkowita wartość zamówienia (bez VAT) wynosi 2,144 mln zł.

Głównym kryterium udzielenia zamówienia jest cena (waga 60), cztery pozostałe kryteria jakościowe to: rozszerzenie warunków gwarancji (waga 20), rabat na pozostałe usługi (waga 16), wielkość pakietu transmisji danych w abonamencie głosowym (waga 2) oraz wielkość pakietu transmisji danych w abonamencie typu Data (waga 2).

Termin składania ofert wyznaczono na 24 czerwca 2019 r. Wymagane wadium wynosi 40 tys. zł.

REKLAMA